สาระน่ารู้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไส้กรอก

ความเหมือนที่แตกต่างของไส้กรอกกับฮอตดอก

กระเทียม...สมุนไพรที่ให้ประโยชน์ทางยา

จุดประสงค์หลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อหรือถนอมอาหารจากเนื้อ เพื่อให้ได้ผลิตจภัณฑ์เนื้อที่ผลอดภัยสำหรับรับ ประทาน  

วัตถุประสงค์หลักของการบรรจุเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ คือ เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางกายภาพ