Best Seller

ไส้อั่วไซอิ๋ว 28 ชิ้น / 1000 กรัม

ไส้กรอกสีเหลืองขมิ้น กลิ่นหอม เครื่องพริกแกง รสชาติกลมกล่อม เผ็ดเครื่องแกง 1 แพ๊ค มี 28 ชิ้น / 1000 กรัม

Share

Share