ศูนย์จำหน่ายสินค้า


1.  ร้านคาซ่ามาร์ท (ศูนย์กระจายสินค้าตลาดท่าอิฐ) 
     109/5 หมู่ 2 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
     โทร 02 926 1813 , 086 413 6679

image

 2.  ศูนย์กระจายสินค้าตลาดไท
    ตลาดไท แผงที่ 35 โซนของแห้ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี  12120
    โทร 086 367 2058  ,  086 317 4823

image
image
image