ข่าวสารและโปรโมชั่น

Last updated: Apr 30, 2016  |  3650 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารและโปรโมชั่น

ข่าวสารและโปรโมชั่น

          ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ คือ ปณิธานที่นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยยึดถือเป็นหลักมาตลอด นับตั้งแต่เริ่มมีผลิตภัณฑ์ชนิดแรก การคัดสรรวัตถุดิบที่สด ใหม่ ได้คุณภาพมาจากฟาร์มเลี้ยงหมูที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มจากกรมปศุสัตว์โดยตรง มาสู่ขั้นตอนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง สะอาด ปลอดภัยทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี ทั้งยังมีการตรวจเช็คจาก Q.C. ทุกขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการตรวจฟาร์มที่นำส่งวัตถุดิบกับทางบริษัท ถ้าขาดมาตรฐานก็ต้องแจ้งให้มีการปรับปรุงจนไปถึงการตรวจสอบที่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงจำหน่ายด้วย เพื่อให้ได้มาตรฐาน