ไก่ยอแท่งยาว 48 cm. / 500 กรัม

Share

หมวดหมู่ : ไก่ยอ

Share